ΠΛΟΗΓΗΣΗ: Τα Αποτελέσματά μας

Αποτελέσματα Εξετάσεων

Το σταθερά κορυφαίο ποσοστό επιτυχίων των μαθητών μας εδώ και δεκατίες είναι εγγυημένη ένδειξη του κορυφαίου επίπεδο της διδασκαλίας και επαγγελματικότητάς μας.

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Επίπεδο Β2 (Lower)

Cambridge First Certificate for Schools (FCEfS)
Τριαντάφυλλος Κανταρτζής

Michigan Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE)
Άννα-Μαρία Μπερμπέρη
Μαρία Νίκα
Άγγελος Δανιηλίδης

Pearson Tests of English Level 3 (EdExcel)
Γιώργιος Μουλλάς
Σοφοκλής Μουλλάς

Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β2
Τριαντάφυλλος Κανταρτζής
Άννα-Μαρία Μπερμπέρη

Επίπεδο C2 (Proficiency)

Michigan Examination for the Certificate of Proficiency in English
Αναστάσιος Ιωαννίδης
Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης
Ιωάννης Κανταρτζής
Μανώλης Ιωαννίδης
Ξανθίππη Σοαντζόγλου
Βασιλική Κομπινόγλου
Πασχάλης Παπανικολάου

Pearson Tests of English Level 5 (EdExcel)
Ελένη Κυριακού

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Επίπεδο Β2
Κορνηλία Μαυρίδου (DELF και Sorbonne)
Χρυσούλα Τουμπανίδη (Sorbonne)

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Επίπεδο Β1
Ιωάννης Καλαϊτζόγλου

Δοκιμάστε την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ πείρα
στην ξενόγλωσση εκπαίδευση!

Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας:
Bryan Hollamby