ΠΛΟΗΓΗΣΗ: Σπουδές Ιταλικής Γλώσσας

Σπουδές Ιταλικής Γλώσσας

Ο καθηγητής μας της ιταλικής γλώσσας είναι ο Αντώνης Πορταρινός, πτυχιούχος του πανεπιστημίου του Bari Ιταλίας, με 20 χρόνια πείρα στη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας.

Ο καθηγητής της ιταλικής γλώσσας γράφει για την πείρα του και τη μεθοδολογία του:
Είμαι πτυχιούχος φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Μπάρι της Ιταλίας, με αμέτρητες ώρες διδασκαλίας επί πολλά συναπτά έτη, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά και εφήβους. Παράλληλα είμαι αξιολογητής στις προφορικές εξετάσεις Ιταλικών του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ) του Υπουργείου Παιδείας, Υπήρξα συνεργάτης-εκπαιδευτής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης-Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτής των Κ.Ε.Ε Νομού Κιλκίς. Έχω δουλέψει επίσης ως καθηγητής στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτή τη στιγμή είμαι και συνεργάτης του Λαϊκού Πανεπιστημίου Παιονίας, Νομού Κιλκίς.

Η διδακτική μου μέθοδος βασίζεται στην επικοινωνία μέσω διαφόρων καταστάσεων της καθημερινότητας, με χρήση οπτικοακουστικών μέσων, DVD, και αυθεντικού οπτικοακουστικού υλικού από την ιταλική τηλεόραση. Η μέθοδος αυτή μέσω και των πολυμέσων στοχεύει στην ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών ικανοτήτων:
  κατανόηση προφορικού λόγου,
  παραγωγή προφορικού λόγου,
  κατανόηση γραπτού λόγου,
  παραγωγή γραπτού λόγου,
συνδυαζόμενη με συνεχή γραπτή, προφορική και ακουστική εξάσκηση με επίκεντρο και πρωταγωνιστή του μαθήματος πάντα τον μαθητή.

Ποια πτυχία διδάσκουμε;

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(DIPLOMA)
Α2, Β1 ΕΦΗΒΩΝ και
Α2, Β1, C1 και C2 ΕΝΗΛΙΚΩΝ
CERTIFICAZIONE CELI ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ
ΞΕΝΟΥΣ ΤΗΣ PERUGIA
1 (A2), 2 (B1), 3 (B2), 4 (C1) και 5 (C2)
P.L.I.D.A. DANTE ALIGHIERI ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ROMA 3
ΕΠΙΠΕΔΑ Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2
KΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ Α, Β και Γ

Δοκιμάστε την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ πείρα
στην ξενόγλωσση εκπαίδευση!

Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας:
Bryan Hollamby