ΠΛΟΗΓΗΣΗ: Σπουδές Ισπανικής Γλώσσας

Σπουδές Ισπανικής Γλώσσας

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΠΟΡΤΑΡΙΝΟΥ λειτουργούν κατά ζήτηση κυκλοί σπουδών ισπανικής γλώσσας οι οποίοι διδάσκονται από πολύ έμπειρο συνεργάτη μας, πτυχιούχο ισπανικού πανεπιστημίου. Οι εξετάσεις για τις οποίες ετοιμάζονται οι μαθητές της ισπανικής γλώσσας παρουσιάζονται πιο κάτω:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
B1 (Μέτρια γνώση) DIPLOMA DE ESPANOL INITIAL
B2 (Καλή γνώση) DIPLOMA DE ESPANOL INTERMEDIO
C2 (Άριστη γνώση) DIPLOMA DE ESPANOL SUPERIOR

Δοκιμάστε την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ πείρα
στην ξενόγλωσση εκπαίδευση!

Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας:
Bryan Hollamby